Τύπος

Φωτογραφικό υλικό από:

Love Me, Fear Me / Veronica Solomon
Drowning / Ertrinken / Pedro Harres
Birds of a Feather / Bianca Nall
I can't bring you away / Lin Li-Wei
Hole / G. Goletski
Inverse - Ioanna Tsinividi
War For Keyboard Warriors / Lam Can-zhao
The Juggler / Iuri Moreno


Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Αφίσα του Athens Animfest 2019
Ενημέρωση: 27-02-2019 22:39 - Μέγεθος: 918.54 KB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Δελτίο Τύπου Athens Animfest
Ενημέρωση: 01-03-2019 17:57 - Μέγεθος: 606.08 KB
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος Φωτογραφικό Υλικό
Ενημέρωση: 28-02-2019 18:08 - Μέγεθος: 618.86 KB


Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!