Αφιερώματα

Κινούμενα Σχέδια και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Ενημέρωση: 21-02-2018 13:26

 

Το αφιέρωμα «Κινούμενα Σχέδια και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Η προβολή των ταινιών του αφιερώματος είναι δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ.


 

Ημέρα: Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Ώρα: 20:15

Χώρος: Αίθουσα «Ν. Εγγονόπουλος» (Πάρκο Μ. Θεοδωράκης, Πλαταιών & Υμηττού, Βριλήσσια)

Συνεργασία: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ «Cine Δράση»

Πληροφορίες: 6974371054 

 


Το αφιέρωμα «Κινούμενα σχέδια και διαπολιτισμική εκπαίδευση» έχει στηριχθεί στις εξής έννοιες-κλειδιά.

– Στην αποδοχή του Άλλου μέσα από τον σεβασμό όσων έχουν διαφορετικές πολιτιστικές καταβολές.

– Στην ανοχή στο Διαφορετικό μέσα από την αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων χωρίς καμία διάκριση που σχετίζεται με τη χώρα προέλευσης, την εθνότητα, την κοινωνική τάξη, τη θρησκεία, το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο.

– Στην αντιμετώπιση των ζώων και των φυτών ως στοιχείων ενός ενιαίου φυσικού περιβάλλοντος, όπου η ανθρώπινη παρουσία αποτελεί τμήμα του συνόλου.

– Στην έννοια του σύμπαντος ως αφετηρία και υποκείμενο των καλλιτεχνικών αφηγήσεων, απελευθερωμένη από τοπικούς ή χρονικούς περιορισμούς, γεγονός που από μόνο του καθιστά τα ανθρώπινα όντα τμήμα και όχι αποκλειστικούς φορείς των αναζητήσεων σε σχέση με τα συμπαντικά φαινόμενα.

 

Οι στόχοι του αφιερώματος είναι:

– H εξοικείωση μέσα από τα κινούμενα σχέδια των θεατών με σύνθετα κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με καταστάσεις της σημερινής πραγματικότητας όπως η προσφυγιά, οι ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση, τη διαμονή, την εργασία, την υγεία, την απασχόληση και την ευαισθητοποίησή τους στη διαπολιτισμική εκπαίδευση κ.ά.

– Η αποδοχή του Άλλου ξεκινά από την αποδοχή του Εαυτού ως Άλλου, γεγονός που η τέχνη και η αισθητική βοηθούν να κατακτηθεί είτε ως αυτογνωσία είτε ως αυτοεκτίμηση.

– Η φιλία, πάγιο ζητούμενο των κινούμενων σχεδίων συμβάλλει στην ανοχή απέναντι στις διαφορετικές καταβολές και στην κατανόηση της πολλαπλότητας και πολυπλοκότητας της πραγματικότητας.

– Η γνωριμία και η αποδοχή του πλούτου του φυτικού και ζωικού βασιλείου ως Άλλου βοηθά το άτομο να συνειδητοποιήσει τον ρόλο του ως ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία του περιβάλλοντος του οποίου αποτελεί μέρος και το οποίο έχει την ευθύνη να προφυλάσσει και να σέβεται.

 

Η Φιλοσοφία του αφιερώματος:

Τα κινούμενα σχέδια μπορούν να οδηγήσουν σε αναστοχασμό όσον αφορά την αποδοχή του Άλλου μέσα από το πλάτεμα της πολιτιστικής διαπαιδαγώγησης, γεγονός που καθιστά τον θεατή ικανό να προσλάβει και το ανοίκειο. Έννοιες όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, η φιλία, η αποδοχή του Ξένου, του εαυτού ως Άλλου, των ζώων και των φυτών ως ισότιμων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος γίνονται πεδίο προβληματισμού μέσα από τη διαδραστική επιρροή της θέασης.

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία της μοναδικότητας των κινούμενων σχεδίων είναι ότι τα άψυχα αντικείμενα αποκτούν οντότητα τα δε όρια υπάρχουν μέχρι την υπέρβαση τους. Η συνθήκη αυτή αναγνωρίζει το Διαφορετικό ως φορέα υποχρεώσεων και δικαιωμάτων.

Οι κατεστημένες βεβαιότητες ανατρέπονται ενώ η ανάδειξη του πλούτου των αντιθέτων μικρό/μεγάλο, ατομικό/συλλογικό, ειδικό/γενικό, υπαρκτό/ανύπαρκτο, δυνατό/αδύνατο αποκλείει τις διακρίσεις εις βάρος οποιουδήποτε. Το ανοίκειο λειτουργεί παράλληλα με το προφανές, το απρόβλεπτο επιβάλλεται ως σύνηθες. Το φθαρτό αποκτά διαχρονικότητα και το εύθραυστο ενδυναμώνεται από σχέσεις και ισορροπίες. Η υπαινικτικότητα και το διφορούμενο εμφανίζονται ως δεδομένα.

Ο χώρος ως αποτέλεσμα νοητικής επεξεργασίας επαναπροσδιορίζει τη σχέση του ανθρώπου με τον τόπο που γεννήθηκε και που ενδεχομένως, χωρίς δικιά του υπαιτιότητα, αναγκάζεται να εγκαταλείψει. Οι τόποι που δημιουργούνται αποκλειστικά και μόνο για μια ταινία και υπάρχουν μόνο μέσα από τη δικιά της πραγματικότητα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της φαντασιακής σχέσης των όντων με την απεραντοσύνη του περιβάλλοντος χώρου. Οι θάλασσες γίνονται γέφυρες και φορείς ελπίδας μέσα από τη φυγή. Οι εναπομείναντες –από πολέμους και καταστροφές– οι δομημένοι χώροι γίνονται αφορμές για τη διατήρηση της μνήμης.

Από την άλλη μεριά το ανθρώπινο Σώμα μετατρέπεται σε πάσχων σώμα και Τόπος. Ενσωματώνει όλη την αγωνία του ξεριζωμού. Συμπυκνώνοντας όλη την αφηγηματική εξέλιξη ακόμα κι αν πολλές φορές υπάρχει πλήρης απουσία λόγου, δομεί και αποδομεί κυρίαρχες έννοιες όπως η απώλεια, τα τραύμα, η μοναξιά αλλά και η αφοσίωση η στοργή, η ελπίδα.

Το Σύμπαν αποτελεί πεδίο δράσης σε μια προσπάθεια να αποδοθεί το Όλον μέσα από το άπλωμα του βλέμματος σε περιοχές του Αόρατου για την ανθρώπινη αντίληψη, που, όμως, η τέχνη αποτολμά να οπτικοποιήσει. Οι νέες τεχνολογίες δίνουν φτερά στη φαντασία και πλαταίνουν την αντίληψη για την παρουσία του ανθρώπου στον γνωστό αλλά και μη προσβάσιμο ακόμα κόσμο, γεγονός που καθιστά τα σύνορα νοητικές κατασκευές.

Στόχος όλων των παραπάνω είναι η ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης είτε αυτή αφορά τα διαπολιτισμικά ζητήματα είτε την απλή πρόσληψη. Η σχέση με τον θεατή είναι προνομιακή καθώς από την ίδια τους την φύση τα κινούμενα σχέδια δεν του επιτρέπουν να παρασυρθεί σε κοινότοπες ερμηνείες, καθώς οι καταστάσεις και η κινηματογραφική τους αποτύπωση είναι τόσο καθαρή και τόσο καλλιτεχνικά δυνατή, που μόνο η συμμετοχή στη συγκρότηση του νοήματος τους ευκολύνει να βρουν τον δρόμο για την απόλαυση. Η ύπαρξη πολυφωνικής εκπροσώπησης χωρών, σχολών και καλλιτεχνών οδηγεί στην συναίσθηση της πολυπλοκότητας του είδους, στην συνειδητοποίηση του πολιτιστικού πλούτου που έχει συσσωρευτεί παγκοσμίως και στην απαίτηση για μεγαλύτερη ενασχόληση, καθώς οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν και τη μοναχική προσπάθεια.

Tα κινούμενα Σχέδια, λοιπόν, ως εργαλείο στην εκπαίδευση προσφέρουν ένα πλήθος εφαρμογών, που τα καθιστούν σημαντικούς συμμάχους στη μάχη των εκπαιδευτικών για την κατάκτηση της γνώσης, μέσα από τη συμμετοχή και την καλλιτεχνική έκφραση.

 

 

Οι ταινίες:

 

01. TO BE..., 6' (Α' Προβολή)

Δανία, 2017 

Σκηνοθεσία: Farzaneh Omidvarnia

Σενάριο: Farzaneh Omidvarnia

Animation: Farzaneh Omidvarnia

Τεχνική: Puppet animation

Μουσική: Sassan Mohebbi

Παραγωγή:

Διάλογοι: 'Οχι

 

Μια ταινία για την περιπέτεια μιας ανθρώπινης κοινωνίας που βρίσκεται σε πόλεμο, τις συνέπειές του, την προσφυγιά, τους κινδύνους που ελλοχεύουν είτε στο πεδίο των μαχών είτε κατά τη διάρκεια αναζήτησης εκ μέρους των εκτοπισμένων, μιας ασφαλούς χώρας υποδοχής.

 

 

02. HOLLOW LAND,  13'

Δανία, Γαλλία, Καναδάς, 2013

Σκηνοθεσία: Michelle and Uri Kranot

Σενάριο: Michelle and Uri Kranot

Animation: Michelle και Uri Kranot

Τεχνική: Stop motion, 2D animation

Μουσική: Uri Kranot

Παραγωγή: Les Films de l'Arlequin, Dansk Tegnefilm

Διάλογοι: Όχι

 

Μια ιστορία για την αιώνια αναζήτηση του ανθρώπου για μια εστία. Και όπως όλες οι αναζητήσεις εμπεριέχουν το όνειρο της ουτοπίας. Ο Σολομών και η Μπέρτα, μετά από μια απίστευτη ταλαιπωρία με την μπανιέρα τους στους ωκεανούς, φτάνουν σε μια χώρα που υπόσχεται ανακούφιση από τις περιπέτειές τους. Από τις πρώτες αισιόδοξες στιγμές μετά την άφιξή τους, έως την τελική σκηνή της ταινίας, το Hollow Land καταγράφει την κατάσταση της εκτοπίσεως, είτε από περιστάσεις είτε από επιλογή.

 

 

03. MIGRATIONS, 4' (Α' Προβολή)

Γαλλία, 1998

Σκηνοθεσία: Constantin Chamski

Σενάριο: Constantin Chamski

Animation: Constantin Chamski

Τεχνική: 3D Computer animation

Μουσική: Wolfgang Amadeus Mozart, H. Van den Budenmayer

Παραγωγή: SUPINFOCOM

Διάλογοι: Όχι

 

Επιβλητικά, αυστηρά γκρίζα κτίρια κυριαρχούν στον ορίζοντα. Όλα είναι σιωπηλά εκτός από τον άνεμο. Τα μόνα σημάδια ζωής ή κίνησης είναι ένα κοπάδι χηνών, σε σχήμα V στο βάθος του ουρανού. Το άγαλμα ενός φτερωτού ανθρώπου ψηλά σε ένα από τα κτίρια, αρχίζει να «ζωντανεύει», αποπειρώμενο να αποκολληθεί από τη θέση του. Οι νότες από το «Concerto en Sí» του Van Den Budenmayer γεμίζουν τον αέρα. Το άγαλμα συνεχίζει τις προσπάθειες και σταδιακά αρχίζει να απομακρύνεται από το κτίριο, δείχνοντας σαν αποφασισμένο να ενταχθεί στο κοπάδι με τις χήνες. Θα τα καταφέρει;

 

 

04. LA GRAND MIGRATION, 7'

Γαλλία, 1995

Σκηνοθεσία: Youri Tcherenkov

Σενάριο: Youri Tcherenkov

Animation: Υouri Tcherenkov, Jean-Charles Mouveaux, Zoya Trofimova

Τεχνική: Drawings on paper

Μουσική: Serge Besset

Παραγωγή: Folimage

Διάλογοι: 'Οχι

 

Οι περιπέτειες ενός πουλιού που, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, θα πρέπει να πετάξει σε θερμότερες περιοχές.

 

 

05. BLACK SOUL, 9' (Α' Προβολή)

Καναδάς, 2000

Σκηνοθεσία: Martine Chartrand

Σενάριο: Martine Chartrand

Animation: Martine Chartrand

Τεχνική: 2D animation, Drawings on paper

Μουσική: Oliver Jones, Lilison T.S. Cordeiro

Παραγωγή: National Film Board of Canada

Διάλογοι: 'Οχι

 

Η ταινία αφηγείται την ιστορία που ακούει από τη γιαγιά του ένα αγόρι στην Αφρική. Οι εικόνες δείχνουν σκηνές της ζωής στο χωριό, την ιστορία των πολιτισμών στην αφρικανική ήπειρο, τη διαφθορά και το κακό της δουλείας, τις βαμβακοφυτείες, τη χειραφέτηση, τη βιομηχανική επανάσταση, τους παγκόσμιους πολέμους και το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων.Αντιγραφή κώδικα ενσωμάτωσης του trailer για να τον ενσωματώσετε στην ιστοσελίδα σας
Αντιγράφηκε ο κώδικας ενσωμάτωσης

Gallery:

Επιστροφή

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!