Official Selection

Am I a painter?/ Czy jestem malarzem?

Poland 2023
Duration: 05:15
Directed by: Michał Kucharski
Screenplay: Michał Kucharski
Animation: Stop Motion
Technique: Clay motion
Music: Łukasz Dutkiewicz
Production/School: Michał Kucharski
Dialogue language: English
Subtitles language: English

A plasticine character named Grey Clay lives in a painter's studio, hiding in a drawer. Once upon a time he watches the painter's work with great interest as he creates one painting after another. One day he is left alone in the studio and decides to try to paint a picture himself. Despite his inexperience, will he manage to overcome adversity and create his own painting? Plastelinowa postać imieniem Szarek mieszka w pracowni malarskiej, ukrywając się w szufladzie. Pewnego razu z ogromnym zainteresowaniem obserwuje pracę malarza podczas tworzenia kolejnych obrazów. Pewnego dnia gdy zostaje sam w pracowni postanawia spróbować samodzielnie namalować obraz. Czy mimo braku doświadczenia uda mu się pokonać przeciwności losu i stworzyć własny obraz?Back
Javascript must be enabled to continue!
bottom logo