Αφιερώματα

Πανόραμα Ταινιών Μικρού Μήκους

Ενημέρωση: 02-04-2016 16:57

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1

Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Σάββατο 09 Απριλίου 2016, Ώρες: 22:15 - 23:30

 

 

 

01. 15th ANNIVERSARY’S ANIMATED “EXQUISITE CORPSE” directed by

Florence Miailhe, Francois Leroy, Stephanie Lansaque, Isabelle Duval, Antoine Lopez, Jerome Boulbes, Pierre-Luc Granjon, Pierre Trudeau, Delphine Burrus, Solweig von Kleist, Luc Otter, Marion Le Guillou, Laurent Pouvaret, Benoit Chieux, Florentine Grelier, Violaine Lecuyer, Claire Fouquet, Claude Delafosse, Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville, Sebastien Laudenbach, France 2015, 5’ 25’’

02. ARBORIFY / Arborecer, by Erik Barrón Vargas, Mexico 2016, 2’

03. ALL A WORLD A STAGE, by Hennes Rall, Germany / Singapore 2015, 2’

04. CAGE by Peng-Peng Du, USA 2015, 4’

05. THE DANCING LINE, by Shelley Dodson, USA 2015, 2’ 25’’

06. EMPLOYEE OF THE DAY by Alexander Isert, Christoph Kellner, Germany 2015, 15’

07. FIRST EYES ON THE MOON by John Akre, USA 2015, 2’ 40’’

08. HANNAH’S SEMIOLOGY – POSING AS HUMAN by Ching-Yu Yang, Taiwan 2015, 3’ 40’’

09. INVISIBLE WALLS: TALES OF INSECURITY by Nurbanu Asena, Turkey 2016, 7’ 30’’

10. ISHALA by Ashkan Rahgozar, Iran 2015, 4’ 02’’

11. IT WAS MINE by Kajsa Næss, Norway 2015, 7’

12. GRIZOS by Anastasios Visvardis, Greece 2015, 7' 08''

13. THE LITTLE GRAY WOLFY. THE WINTER STORY, by Natalia Malykhina, Norway 2016, 6'

14. THE LITTLE BRANCH, by Bertrand Shijaku, Albania 2015, 10’ 20’’

15. LET ME DIE by Joey, China 2016, 3’ 17’’

16. WEATHER THE STORM by Peter Baynton, USA 2016, 4’ 37’’

17. SUNNY DAY by Chenxin Yang, USA 2015, 1’ 

 

 

01. 15th ANNIVERSARY’S ANIMATED “EXQUISITE CORPSE”, 5’ 25’’

France 2015

Directed by Florence Miailhe, Francois Leroy, Stephanie Lansaque, Isabelle Duval, Antoine Lopez, Jerome Boulbes, Pierre-Luc Granjon, Pierre Trudeau, Delphine Burrus, Solweig von Kleist, Luc Otter, Marion Le Guillou, Laurent Pouvaret, Benoit Chieux, Florentine Grelier, Violaine Lecuyer, Claire Fouquet, Claude Delafosse, Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville, Sebastien Laudenbach

Screenplay:

Animation:

Technique: Mixed Techniques

Music:

Production:

Dialogues: None

 

An animated “Exquisite Corpse” directed by 19 filmmakers to celebrate the 15th anniversary of the French animation festival “Image par Image”, in Val d’Oise, the Northern suburbs of Paris. Each director improvised and animated sequence inspired by the festival's past posters.

 

 

 

02. ARBORIFY / Arborecer, 2’

Mexico 2016

Directed by Erik Barrón Vargas

Screenplay: Cecilia Trevilla

Animation: Erik Barrón Vargas

Technique: Mixed Media

Music: José María Del Rayo Gutiérrez

Production: Erik Barrón Vargas

Dialogues: None

 

It is a little story where a tree expresses his feelings.

 

 

 

03. ALL A WORLD A STAGE, 2’

Germany / Singapore 2015

Directed by Hennes Rall

Screenplay: Daniel Keith Jernigan (based on William Shakespeare)

Animation: Andre Quek

Technique: 2D Animation

Music: Daniele Martelle

Production: Hennes Rall

Dialogues: (narration) Sam West

Subtitles: None

 

Based on William Shakespeare’s frase.

 

 

 

04. CAGE, 4’

USA 2015

Directed by Peng-Peng Du

Screenplay: Peng-Peng Du

Animation: Peng-Peng Du

Technique: 2D Digital Animation

Music: Ge Guo

Production: Peng-Peng Du

Language English

Subtitles English

 

CAGE is a digital animation. CAGE represents a situation that is filled with a lot of constraints, or a habit or an addiction that is hard to get rid of. This project is to present a Chinese cultural and traditional visual style to audiences. On the other hand, CAGE tries to inspire them to recall their memory and consider what is the meaning of life to them individually.

 

 

 

05. THE DANCING LINE, 2’ 25’’

USA 2015

Directed by Shelley Dodson

Screenplay: Sgelley Dodson

Animation: Shelley Dodson

Technique: Drawing on paper, 2D Computer

Music:

Production: Shelley Dodson

Dialogues: None

 

A line dynamically dances to a classic burlesque song while manipulating a small object.

 

 

 

06. EMPLOYEE OF THE DAY, 15’

Germany 2015

Directed by Alexander Isert, Christoph Kellner

Screenplay: Alexander Isert, Christoph Kellner

Animation: Rainer Speidel

Technique: 2D Digital Animation

Music: Benjamin Krbetschek, Uwe Sinnbus

Production: Cassiopeia productions Göring & Götz Filmproduktion GbR

Dialogues: None

 

In a world of mass consumption, overstimulation and performance pressure three people follow their day by day routine. Two of them work on an assembly line. Two of them share a secret. Two of them are part of the show. Only one can become EMPLOYEE OF THE DAY.

 

 

 

07. FIRST EYES ON THE MOON, 2’ 40’’

USA 2015

Directed by John Akre

Screenplay: John Akre

Animation: John Akre

Technique: 2D Animation, Mixed Media

Music: Marla Goodman

Production: Sloppy Films

Dialogues: None

 

A photograph I took of a solar eclipse made me remember watching on TV the first astronaut step on the moon, a futuristic moment so far back in our past.

 

 

 

08. HANNAH’S SEMIOLOGY – POSING AS HUMAN, 3’ 40’’

Taiwan 2015

Directed by Ching-Yu Yang

Screenplay: Ching-Yu Yang

Animation: Ching-Yu Yang

Technique: 2D Animation

Music:

Production: Ching-Yu Yang

Dialogues: None

 

Hannah, the model of Hanzi, shares her unique modeling experience with you. What pose can represent human beings was her first challenge.

 

 

 

09. INVISIBLE WALLS: TALES OF INSECURITY, 7’ 30’’

Turkey 2016

Directed by Nurbanu Asena

Screenplay: Murathan Sirakaya

Animation: Narbunu Arsena

Technique: 2D Animation

Music: Damla Pehlevan

Production: Berat Ilk, Atölye, Canlandiranlar Yetenek Kampi

Dialogues: Turkish

Subtitles: English

 

Confidence is loud, insecurities are silent. They are the private thoughts of the sole individual. With the hope of starting a conversation on this silent topic, Invisible Walls shares the confidence/ insecurity stories from four different characters.

 

 

 

10. ISHALA, 4’ 02’’

Iran 2015

Directed by Ashkan Rahgozar

Screenplay: Ashkan Rahgozar

Animation: Amir Kazemi, Hessamedin Mokhber, Faezeh Sepehr-Sadeghian, Mehrnaz Abdolahinia

Technique: 2D, 3D Computer Animation

Production: Pooyan Mokri, Aidin Dastmalchi

Dialogues: Farsi

Subtitles: English

 

It's an uncut and continuous adventure from the point of view of a man who rides on a roller coaster where different events happen in sync with the music that is played.

 

 

 

11. IT WAS MINE, 7’

Norway 2015

Directed by Kajsa Næss

Screenplay Kajsa Næss (based on Story no 6 from “The Red Notebook” by Paul Auster)

Animation: Tuva Synnevåg Julie Engaas Inga Sætre Kajsa Næss

Technique: Motion Graphics Format

Composer Hanne Hukkelberg

Production: Mikrofilm AS

Dialogues: (narration) English

Subtitles: None

 

Is there really such a thing as coincidence? R. is scouring bookstore after bookstore in search of a remarkable book that he yearns to read. He finally finds it in the most unexpected way. A playful and offbeat reflection on the surprising moments where you get the feeling that everything is somehow connected. Based on a short story by Paul Auster

 

 

 

12. GRIZOS, 7' 08''

Greece 2015

Directed by Anastasios Visvardis

Screenplay: Giorgos Galanos

Animation: Anastasios Visvardis

Technique: Stop-Motion, 2D Animation

Music: Nikos Stathopoulos / freesound.org

Production: Zalada productions

Dialogues: None

 

An Alien officer arrives on Earth and trying to communicate with the inhabitants of the planet...

 

 

 

13. THE LITTLE GRAY WOLFY. THE WINTER STORY, 6’

Norway  2016

Directed by Natalia Malykhina

Screenplay: Natalia Malykhina

Animation: Natalia Malykhina

Technique: 2D Digital Animation

Music: Mattis Sørum

Production: Natalia Malykhina (UlvenFilm)

Dialogues: (Narration in English)

Subtitles: None

 

This story happened in winter one day… Wandering home was a wolf that was gray…

 

 

 

14. THE LITTLE BRANCH, 10’ 20’’

Albania 2015

Directed by Bertrand Shijaku

Screenplay: Kujtim Gjonaj

Animation: Vertrand Shijaku

Technique: Cut-Out Animation

Music: Enea Baba

Producer: Genti Gjonaj , Bote Shqiptare

 

This is th story of the little branch that wants to be free. One day she asks for help from her friend, the wood pecker, because she wants to separte from the mother tree. He gives the aid, she desires to see the world but one eagle could bring a potential disaster.

 

  

15. LET ME DIE, 3’ 17’’

China 2016

Directed by Joey

Screenplay: Oyster

Animation: Lei Yin, Anne, Terrence,Joey

Technique: 3D Computer, 2D Animation

Music: (Logo Music: Dominic) Film Music: Disher Music

Production: Ant Animation Studios

Dialogues: None

 

A pinguin eats to many fishes…

 

 

16. WEATHER THE STORM, 4’ 37’’

USA 2016

Directed by Peter Baynton

Screenplay: Peter Baynton & Benjamin Scheuer

Animation: Peter Baynton

Technique: 2D Animation

Music: Benjamin Scheuer

Production: Trunk & Radish Pictires

Dialogues: (lyrics)

Subtitles: None

 

Dickie has run out of toothpaste, but Dot used to do the toiletries shopping.

 

 

 

17. SUNNY DAY, 1’

USA 2015

Directed by Chenxin Yang

Screenplay: Chenxin Yang

Animation: Chenxin Yang

Technique: 2D Digital Animation

Music:

Production: Chenxin Yang

Dialogues: None

 

Sunny Day is a one-minute animation about a sweet moment of the old woman using magic, comforting the little sad boy.

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2

Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Δευτέρα 11 Απριλίου 2016, Ώρες: 22:15 - 23:30

 

 

01. NOISE OF THE WORLD / El Ruido del Mundo, by Coke Riobóo, Spain 2013, 14’

02. PAPA PASQUALE by JC Little, Canada 2014, 5’

03. PLAYDEAD by Oscar González Luna, Mexico 2015, 2’ 23’’

04. PORTRAIT OF A WIND-UP MAKER by Dario Perez, Spain 2015, 4’ 36’’

05. RELATIONSHIPS by Chingyu Yang, Taiwan 2015, 3’ 4’’

06. THE EVENING HER MIND JUMPED OUT OF HER HEAD, Kim Noce & Shaun Clark, UK 2015, 7’ 32’’

07. THE HOLE by Bong-Su Choi, South Korea 2014, 5’ 40’’

08. THIS AIN’T DISNEYLAND by Faiyaz Jafri, Hong Kong 2015, 6’ 25’’

09. XSENSE ALICE by Janetta Abbenbroek, Netherlands 2015, 11’ 30’’

10. DOT by Marc de Wolf, Netherlands 2015, 1’ 48’’

11. MR SAND by Soetkin Verstegen, Denmark 2016, 8’ 15’’

12. BURNT by Devin Bell, USA 2015, 6’

13. HOLY EXPRESS, by Joey, China 2016, 4’ 12’’

14. A MINOR INCIDENT, Directed by Jenny Liu, Taiwan 2015, 2’

15. MELPOMENE by Michael Felanis & Kostas Dimakis, USA / Greece 2015, 5’ 34’ (video clip)

 

 

 

01. NOISE OF THE WORLD / El Ruido del Mundo, 14’

Spain 2013

Directed by Coke Riobóo

Screenplay: Coke Riobóo, Sergio Catá

Animation: Coke Riobóo

Technique: Clay drawing on under-lit glass

Music (soundtrack): Coke Riobóo

Production: Lourdes Villagomez, Coke Riobóo

Dialogues: None

 

A composer is afflicted by a strange illness: he can hear every noise in the world. Through his music, he will find a way to keep the noise under control.

 

 

 

02. PAPA PASQUALE, 4’ 23’’

Canada 2015

Directed by JC Little

Screenplay: JC Little

Animation: JC Little

Technique: 2D Animation

Music: Kevin Macleod

Production: Little Animation

Dialogues: None

 

A young man dreaming of adventure, Pasquale leaves his family in the olive groves of southern Italy and heads to Canada in 1951. Once there, he must work hard to build a new life and eventually opens a hair salon, bringing his twelve brothers and sisters over to help with the business. Animated to an irresistible tarantella, the film was inspired by the true story of the Folinos, a family of Italian immigrants and the life they built as Canadians.

 

 

 

03. PLAYDEAD, 2’ 23’’

Mexico 2015

Directed by Oscar González Luna

Screenplay: Oscar González Luna

Animation: Oscar González Luna

Technique: 3D Computer Animation

Music: -

Production: Loop Production

Dialogues: None

 

A police notebook was found with notes and fragments from unsolved cases. This is an interpretation of one of the cases, described in detail in the notebook. St. Louis Missouri, fall of 1968.

 

 

 

04. PORTRAIT OF A WIND-UP MAKER, 4’ 36’’

Spain 2015

Directed by Dario Perez

Screenplay: Dario Perez

Animation: Dario Perez Animation

Technique: 3D Computer Animation

Music: Pablo Carrascosa

Music soundtrack: Sergio Ramis

Production: Dario Perez

Dialogues: (Voice over) English

Subtitles: Spain

 

Chema is an explat architect from Spain who lives in Amsterdam. He has built up a new life there as a wind-up toy maker. He creates small pieces of art from recycle items.

 

 

 

05. RELATIONSHIPS, 3’ 4’’

Taiwan 2015

Directed by Ching-Yu Yang

Screenplay: Ching-Yu Yang

Animation: Ching-Yu Yang

Technique: 2D Animation

Music: Ching-Yu Yang

Production: Ching-Yu Yang

Dialogues: English

Subtitles: English

 

Stories of their intertwining relationships.

 

 

 

06. THE EVENING HER MIND JUMPED OUT OF HER HEAD, 7’ 32’’

UK 2015

Directed by Kim Noce & Shaun Clark

Screenplay: Sarah Woolner

Animation: Kim Noce & Shaun Clark

Technique: 2D Computer Animation

Music:

Production: Watford Borough Council

Dialogues: None

 

One cold winters evening, a serious woman is forced to lighten up when her mind jumps out of her head.

 

 

 

07. THE HOLE, 5’ 40’’

South Korea 2014

Directed by Bong-Su Choi

Screenplay: Bong-Su Choi

Animation: Bong-Su Choi, Gyung-Lee Woo, Chil-Hyun Han

Technique: 2D Computer, Drawing Animation

Music: Young Q Shon

Production: Bong-su Choi

Dialogues: None

 

 

In inscrutable space with a rectangle window, man and woman sat facing each other with a small table. And there is a monster in darkness. The man who is protagonist tried to run out from there, but he was come back again and again with inexplicable way. At the time came back, ones and twos are disappeared and finally only the monster and the man were left. And then the man was eaten. But after recovering, the monster also was disappeared. The man licked his lips. Nobody knows who ate who.

 

 

 

08. THIS AIN’T DISNEYLAND, 6’ 25’’

Hong Kong 2015

Directed by Faiyaz Jafri

Screenplay: Faiyaz Jafri

Animation: Faiyaz Jafri

Technique: 3D Computer Animation

Music: Faiyaz Jafri, Sky Jafri, Vega Spring Jafri

Production: Hyper-Unrealism

Dialogues: None

 

A juxtaposition of the collapse of the Twin Towers and Disney.

 

 

 

09. XSENSE ALICE, 11’ 30’’

Netherlands 2015

Directed by Janetta Abbenbroek

Screenplay: Janetta Abbenbroek

Animation: Janetta Abbenbroek, Ruben Swart, Jurre Kuilder, Lance Frizzar, Mark van Wijgerden

Technique: 3D Computer Animation

Music: Derk Jansma, Tom van der Klei

Production: Studio Heliochannel

Dialogues: None

 

X-sense Alice moves through different levels of game-environments. The events are relevant to our fiber-optic culture, with our ability to intervene in the origins of life. We tamper with genes, make biological clones, dance with robots and use our brains especially for virtual fantasies

 

 

 

10. DOT, 1’ 48’’

Netherlands 2015

Directed by Marc de Wolf

Screenplay: Marc de Wolf

Animation: Marc de Wolf

Technique: 2D Computer Animation

Music: William Wits

Production: Marc de Wolh

Dialogues: None

 

An animated short about a cat and a dot.

 

 

 

11. MR SAND, 8’ 15’’

Denmark 2016

Directed by Soetkin Verstegen

Screenplay: Soetkin Verstegen

Animation:

Technique: Drawing on paper, Puppets, Rotoscope, Diverse techniques

Music: Robert Patrick Weston, Fre J. Barnes, Maurice Scott

Production: AniDox Residency, The Animation Workshop, Michelle Kranot

Dialogues: (narration) English

Subttile: None

 

Animated documentary. A dreamy bedtime story about early cinema. A mix of techniques recalls the atmosphere of this dangerous new medium. In the background, a strange real or imagined character, Mr Sand, is moving around.

 

 

 

 

12. BURNT, 6’

USA 2015

Directed by Devin Bell

Screenplay: Devin Bell

Animation: Devin Bell

Technique: 3D Computer, Stop-Motion Animation

Music: Jeff Shiffman

Producer: Devin & Ruth Bell

Dialogues: None

 

In a scorched desert forest, three plant-like creatures try to cope with being physically and mentally burned. They encounter something green for the first time in memory, and it challenges them to view life differently.

 

 

 

 

13. HOLY EXPRESS, 4’ 12’’

China 2016

Directed by Joey

Screenplay: Joey, Bo

Animation: Aaron, Edge Sun, Anne Liu, D.K. Wong, Edwin, Zhao Wenlong

Technique: 2D, 3D Computer Animation

Music: Dominic

Production: Ant Animation Studio

Dialogues: None

 

A story in China…

 

 

 

14. A MINOR INCIDENT, 2’

Taiwan 2015

Directed by Jenny Liu

Screenplay: Jenny Liu

Animation: Jenny Liu

Technique: 2D Digital Animation

Music: -

Production: Jenny Liu

Dialogues: None

Subtitles: None

 

A little girl walks along the sidewalk and she saw a caterpillar was crawling slowly, she wants to help the caterpillar so that she takes the rubber band off his body, but the caterpillar can’t move any further and it’s out of the little girl’s expectation, so that the little girl has to tie again the rubber band back around the caterpillar.

 

 

 

15. MELPOMENE, 5’ 34’ (video clip)

USA / Greece 2015

Directed by Michael Felanis & Kostas Dimakis

Director of photography: Elena Kats

Screenplay:

Animation: -

Technique: Live action

Music: Thespina Music

Production: Breath of Heaven

Dialogues: None

 

Melpomene illustrates God's redemptive declaration. Forced to leave behind the dreams of her youth, Melpomene embarked into uncharted lands.

 Επιστροφή