Επιτροπές

Κριτική Επιτροπή Διεθνών Ταινιών

  • Καράλη Αργυρή
  • Πανταζόπουλος Γιώργος
  • Σερεπέτσης Μιχάλης

Κριτική Επιτροπή Σπουδαστικών Ταινιών

  • Kennedy Bianca
  • Krauss Felix
  • Μουμτζή Ευαγγελία

Κριτική Επιτροπή Πειραματικών Ταινιών

  • Κάσσεμ Σάρρα
  • Μητρέλης Κωνσταντίνος
  • Χατζίκος Δημήτρης